O nas

Geopunkt z siedzibą we Wrocławiu od kilku lat świadczy usługi z zakresu geodezji i kartografii. Swoją ofertę kierujemy do firm działających w różnych branżach, jednostek administracji publicznej oraz do Klientów indywidualnych.

Co robimy?

Geodezyjne pomiary sytuacyjne i wysokościowe:

 • mapy do celów projektowych;
 • inwentaryzacje po wykonawcze zrealizowanych budynków, przyłączy;
 • pomiary uzupełniające, aktualizacyjne;
 • cyfrowe opracowania kartograficzne;
 • obmiary powierzchni użytkowej oraz kubatur dla lokali mieszkalnych, biurowych oraz hal.

Geodezyjne dokumentacje do celów prawnych:

 • mapy do celów prawnych i sądowych;
 • wykazy zmian dla ksiąg wieczystych;
 • dokumentacje geodezyjne do obsługi prawnej nieruchomości;
 • podziały, rozgraniczenia, wznowienia, wyznaczenia, ustalenia przebiegu granic działek;
 • dokumentacja do zmian ewidencji gruntów i budynków.

Geodezyjne pomiary realizacyjne obsługi budowy:

 • tyczenie budynków, budowli, układów drogowych;
 • tyczenie uzbrojenia podziemnego: przyłączy gazu, prądu, wody, kanalizacji;
 • geodezyjne pomiary sytuacyjne, wysokościowe, realizacyjne;
 • pomiary osiadania, odkształceń, przemieszczeń oraz pionowości budynków i budowli;
 • pomiary objętości mas ziemnych;
 • inwentaryzacje architektoniczne;
 • geodezyjna obsługa budownictwa ogólnego i przemysłowego;
 • wykrywanie istniejącego uzbrojenia podziemnego terenu.

Przygotowanie map do celów prawnych:

Mapy te niezbędne są przy zakładaniu Ksiąg Wieczystych oraz regulacji stanów prawnych.

 Swoje umiejętności ugruntowaliśmy uczestnicząc przy realizacji takich obiektów jak:

 • Budowa hali wystawienniczej ul. Niciarniana w Łodzi – zleceniodawca Bistal Słupsk
 • Budowa hali „Fiskars” w Słupsku – zleceniodawca Bistal Słupsk
 • Budowa hali wystawienniczej Łomianki/k Warszawy – zleceniodawca Bistal Słupsk
 • Budowa hali produkcyjnej „Plastwil” Ujście k/ Piły – zleceniodawca „Jur-Go” Piła
 • Budowa fabryki okien „MS Słupsk” – zleceniodawca „Jur-Go” Piła
 • Budowa hali produkcyjnej „Zasta” w Słupsku – zleceniodawca „Jur-Go” Piła
 • Budowa hali produkcyjnej „Solan” w Głownie k/ Łodzi – zleceniodawca „Jur-Go” Piła
 • Przebudowa ul. Wyszyńskiego wraz z Mostem Pokoju we Wrocławiu – zleceniodawca : Budimex – Dromex
 • Budowa łącznic drogowych do Estakady „Gądów” we Wrocławiu – zleceniodawca : Budimex -Dromex
 • Przebudowa ul. Jedności Narodowej we Wrocławiu – zleceniodawca : Budimex – Dromex
 • Przebudowa ul. Obornickiej we Wrocławiu – zleceniodawca : Skanska S.A.
 • Budowa budynków wielorodzinnych wraz z infrastrukturą techniczną ul. Kunickiego we Wrocławiu – zleceniodawca : AS-Bau S.A.
 • Przebudowa stacji PKP Święta Katarzyna – zleceniodawca : Budimex – Dromex
 • Budowa bocznic kolejowych dla ELEKTROLUX w Świdnicy – zleceniodawca : InfraKol Sp. z o.o.
 • Przebudowa torowiska tramwajowego na ul. Legnickiej we Wrocławiu – zleceniodawca : NTES Sp. z o.o.
 • Budowa osiedla domów wraz z infrastrukturą techniczną „Krzeptowa Dolina” w Krzeptowie k/ Wrocławia – zleceniodawca : AS – Bau S.A.
 • Przebudowa Placu Grunwaldzkiego we Wrocławiu – zleceniodawca : Budimex – Dromex
 • Nadzór geodezyjny nad przebudową ul. Krakowskiej we Wrocławiu – zleceniodawca : Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o.
 • Przebudowa torowiska tramwajowego na ul. Grabiszyńskiej we Wrocławiu – zleceniodawca : TorKrak Sp. z o.o.
 • Budowa budynków wielorodzinnych wraz z infrastrukturą techniczną ul. J. Gagarina we Wrocławiu – zleceniodawca : AS – Bau S.A.
 • Przebudowa pompowni ścieków we Wrocławiu – zleceniodawca : Skanska S.A.
 • Budowa A – 8 ( AOW ) Wrocław – zleceniodawca: OPGK Opole
 • Budowa drogi S – 8 – obwodnica Rawicza – zleceniodawca : OPGK Opole/Alpine Bau
 • Budowa punktów poboru opłat na autostradzie – A4 – woj. opolskie – zleceniodawca : Strabag S.A.
 • Budowa Obwodu Utrzymania Autostrady – Gogolin woj. opolskie – zleceniodawca : Strabag S.A.
 • Budowa osiedla domów wielorodzinnych wraz z infrastrukturą techniczną – Orihuela, Hiszpania – zleceniodawca : Trivee Spain
 • Mapa do celów projektowych – oczyszczalnia ścieków Siechnice – zleceniodawca : BPBK Wrocław
 • Obsługa budowy dworca tymczasowego Polbus we Wrocławiu – zleceniodawca : Gremium sp. z o.o.
 • Mapa do celów projektowych 120 ha – Psary pow. trzebnicki – zleceniodawca : BPBK Wrocław

W/W prace obejmowały swym zakresem całość robót geodezyjnych – wytyczenia, pomiary kontrolne, pomiary sprawdzające, geodezyjną inwentaryzację powykonawczą wraz ze sporządzeniem map powykonawczych w formie analogowej i cyfrowej.

Gwarantujemy profesjonalne podejście do każdego Klienta. Powierzone zadania realizujemy terminowo i rzetelnie.

Współpraca z nami to gwarancja:

 • wysokiej jakości usług,
 • elastycznego podejścia do każdego zlecenia,
 • konkurencyjnych cen,
 • precyzyjnie sporządzonych map i innych dokumentów.